Volg ons op
Abonneren

 

 

Partners

 

De Eerstelijns Consultant:  Eerstelijns Consultants

De Eerstelijns Accountant en Fiscalist:  Mazars

De Eerstelijns Advocaat:  Kien Legal BV

De Eerstelijns Triage: Van Campen Consulting

De Eerstelijns Bouwen: BuiltbyDeWildt BV

De Eerstelijns Journalist: De Eerstelijns Journalist

De Eerstelijns Notaris: Gietema Legal

This area does not yet contain any content.
« Drie ambities nader bekeken | Main | De eerstelijns zorgparagraaf 2013 - 2016 »
dinsdag
sep112012

Drie scans brengen populatie in beeld

Den Haag is geen Drenthe en het Limburgse heuvelland vraagt om een andere aanpak in de eerste lijn dan de stad Utrecht. Om populatiegericht te kunnen werken dient het zorgaanbod afgestemd te zijn op de zorgvraag. Er zijn nu drie wijk-, buurt- en praktijkscans beschikbaar. Hier worden in het kort de ROS-Wijkscan, de Buurtscan van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de Wijk- en Praktijkscan van het Jan van Es Instituut (JVEI) beschreven. 

Lees het hele artikel

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>